mindfulness

heppieheld & mindfulness

oorsprong heppieheld concept:

De heppieheld © is destijds ontstaan als een product met een ‘smile’ ten bate van de kinderen van mijn vriendinnen. Een oefening in mindfulness om te focussen op de positieve dingen of belevingen van een dag. Door de heppieheld © te gebruiken wordt dagelijks geluk genoteerd en zichtbaar gemaakt. 

Advertentie